Główne zainteresowania naukowe

O mnie

red. Bartłomiej Wierzba

Absolwent Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003 r.). Od 2004 roku zatrudniony na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (asystent na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej do 2007 roku, potem adiunkt na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do 2013 roku.). Od 2013 roku zatrudniony na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na stanowisku profesora PRz. Pracę doktorską pt. "Pole naprężeń generowane dyfuzją w układzie powłoka-podłoże" obronił w 2007 roku a habilitacyją pt. "Modelowanie dyfuzji w układach jedno i wielofazowych za pomocą metody dwu-prędkości" w 2012 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tytuł naukowy Profesora nauk inżynieryjno-technicznych nadany mu został w wieku 40 lat, co czyni go jednym z najmłodszych profesorów tytularnych w Polsce.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących numerycznego opracowania zjawiska transportu masy (dyfuzja wzajemna, dyfuzja reakcyjna, dyfuzja pod działaniem silnych pól zewnętrznych), opracowaniu modeli aluminiowania, azotowania, nawęglania oraz eksperymentach dotyczących położenia płaszczyzny Kirkendalla podczas procesu dyfuzji wzajemnej.

Jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych, 60 z nich znajduje się na liście filadelfijskiej.

Jest laureatem:

- stypenium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców w latach 2014-2017

- stypenium habiliacyjne Rektora AGH w roku 2012

- 12 nagród Rektora za osiągnięcia naukowe w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

Promotor:

zakończone przewody doktorskie:

- Skibiński Wojciech "Badanie stabilności płaszczyzny Kirkendalla w układach jedno- i wielofazowych" (17 marca 2017) - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (praca z wyróżnieniem)

otwarte przewody doktorskie:

- Dychtoń Kamil "Modelowanie procesu nawęglania próżniowego – morfologia mikrostruktury i właściwości warstwy wierzchniej kół zębatych ze stali AISI9310" (styczeń 2017) - Politechnika Rzeszowska

 doktoranci: 

- Daria Serafin

- Kamil Ochał

- Bartosz Iżowski

- Artur Wojtyczka

- Andrzej Ciećko

Był recenzentem w:

4 przewodach habilitacyjnych:

- Monika Pernach "Modele numeryczne rozwoju mikrostruktury stali wspierające projektowanie procesów obróbki cieplnej blach wysokowytrzymałych oraz szyn perlitycznych" (luty 2020) - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- Agata Śliwa "Zastosowanie metody elementów skończonych w symulacji komputerowej własności warstw powierzchniowych" (czerwiec 2018) - Politechnika Śląska

- Kucza Witold "Modelowanie układów dyfuzyjno-konwekcyjnych oraz dyfuzyjno-migracyjnych metodami numerycznymi" (styczeń 2017) - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- Krupski Aleksander "Morfologia wzrostu cienkich warstw na powierzchniach metalicznych i tlenkowych" (wrzesień 2014) - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

oraz

6 przewodach doktorskich:

- Leszek Cabaj "Wykorzystanie nanomateriałów węglowych w konstrukcji czujników potencjometrycznych" (10 stycznia 2020) - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- Katarzyna Mroczkowska "Właściwości cienkich warstw tlenkowych indukowanych na powierzchni metali promieniowaniem laserowym" (24 września 2019) - Politechnika Wrocławska

- Agnieszka Poradka "Wpływ przemian fazowych na mikrostrukturę i właściwości mechanicznie lutowanych połączeń rurowych w silnikach lotniczych" (12 listopad 2015) - Politechnika Rzeszowska

- Andrzej Kruk "Spinele jako materiały powłokowe na metaliczne interkonektory do średniotemperaturowych ogniw paliwowych" (12 grudzień 2014) - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

- Aleksandra Poczekajło "Kinetyka i mechanizm reakcji powstawania disiarczku niklu" (17 lipiec 2014) - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- Piotr Boszkowicz "Krzemowe warstwy funkcjonalne na ogniwa słoneczne" (13 grudzień 2013) - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

 

Był kierownikiem projektów badawczych:

  1. 3 T08C 044 30 "Pole naprężeń generowane dyfuzją w układzie powłoka-podłoże" - projekt promotorski.
  2. N N507 505138 "Opracowanie podstaw technologii wytwarzania żaroodpornych warstw dyfuzyjnych na powierzchniach łopatek i segmentów stacjonarnych części gorącej silników lotniczych"
  3. 2011/03/B/ST8/05970 "Badanie niestabilności i kryteriów ewolucji płaszczyzny Kirkendalla w układach dwu i wieloskładnikowych"
  4. 2013/09/B/ST8/00150 "Wpływ strumienia wakancji oraz efektów Kirkendalla i Frenkla na proces dyfuzji"
  5. 2014/15/B/ST8/00120 "Dyfuzja reakcyjna w stopach wieloskładnikowych - zasada ekstremum dla projektowania nowych materiałów"
  6. 2015/19/B/ST8/00999 "Wytwarzanie nowoczesnych materiałów gradientowych w procesie sedymentacji w ciałach stałych"

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję